STORA ENSO FORS

RÖRMONTAGE NYTT KYLTORN

2019

STORA ENSO FORS

KYLVATTEN TANK 70m3

2019

SSAB EMEA

LÖPANDE SERVICE

2018-19

AGA GAS AB

NATURGAS INSTALLATION SANDVIKEN

2018-19

VAMAS AB

SÄLEN VATTENVERK

2018

EcoDc

DATACENTER KYLANLÄGGNING

2018

AGA GAS AB

PROJEKT EAGLE ENKÖPING

2018-19

ARCTIC PAPER GRYCKSBO AB

NY VIRVELRENING PM9

2017-18

SPENDRUPS BRYGGERI AB

MEDIALEDNINGAR NY TAPPLINJE G16

2017-18

SPENDRUPS BRYGGERI AB

FÖRBEREDELSE FÖR NY TAPPLINJE G16

2017

SPENDRUPS BRYGGERI AB

INSTALLATION AV NY ELPANNA

2017

ARCTIC PAPER GRYCKSBO

LÖPANDE SERVICE OCH MINDRE PROJEKT

2017

ORKLA

LÖPANDE SERVICE OCH MINDRE PROJEKT FALUN

2017

GRYTNÄS PROJEKT AB

FLÖGFORSSENS VATTENVERK VANSBRO

2017-18

AGA GAS AB

GASINSTALLATION FORDONSGAS SCANIA SÖDERTÄLJE

2017

AGA GAS AB

GASINSTALLATION QUINTUS VÄSTERÅS

2017

SSAB EMEA AB

DUBBLA BRÄNSLEN OMVÄRMNINGSUGN 302

2017

STORA ENSO FORS

STANDPIPE KM2

2017

STORA ENSO FORS

MITTGUBBE I MFC MASSATORN

2017

AGA AB, UTAB

BRÄNSLEBYTE GROPUGNAR OUTOKUMPU DEGERFORS

2017

FALU ENERGI &VATTEN AB

LUFTARE SVÄRDSJÖ VATTENVERK

2017

STORA ENSO FORS

LÖPANDE SERVICE OCH MINDRE PROJEKT

2017

STORA ENSO KVARNEVEDEN

TMP-100 ETAPP 1

2017

AGA GAS AB

MEDICINGASINSTALLATION SÖDERSJUKHUSET BY70&74

2017-18

BILLERUD KORSNÄS GÄVLE/FRÖVI AB

RÖRMONTAGE NY SMETMIXER

2017

AGA AB, UTAB

REGLERSTRÄCKOR GASOL OVAKO HOFORS

2017

FALU ENERGI &VATTEN AB

OMBYGGNAD FJÄRRKYLECENTRAL

2017

PIERRE BYGG AB

LUTANLÄGGNING SÄTRA VATTENVERK

2017

PIERRE BYGG AB

UV BARRIÄR SÄTRA VATTENVERK

2017

AGA AB, UTAB

PILOTANLÄGGNING DFI ALU

2016

AGA GAS AB

REVISION HYDROGEN FABRIK BORLÄNGE

2016

AGA GAS AB

REVISION GASFABRIK AVESTA

2016

STORA ENSO FORS

BYTE KVARNAR KM3

2016

AGA AB UTAB

PANELER OCH GASLEDNINGAR NYA GROPUGNAR SANDVIK

2016

CHART FEROXA.S.

HEX SYSTEM I CONTAINERLÖSNING LEVERANS TILL FINLAND

2016

KÖPINGS KOMMUN

OMBYGGNAD KÖPINGS VATTENVERK DE14

2016

AGA AB, UTAB

PANELER OXYGON 1500, OXYGON XL, HLL

2015

AGA GAS AB

NATURGASSTATION, SANDVIK

2015

AGA GAS AB

SYRGASPANELER MO I RANA

2015

CLIMEON

FÖRSÖKSANLÄGGNING OCEAN 100

2015

CORTUS

FÖRSÖKSANLÄGGNING GENGASFRAMSTÄLLNING

2015

DALA ENERGI AB

VÄRMECENTRAL INSJÖN

2015

HJORTKVARN TIMBER

UPPGRADERING PANNA

2015

JÄRLEFORS, LARS AB

PREFABRICERING VATTENLEDNINGAR

2015

LENNHEDENVATTEN

OMB TJÄRNA VATTENVERK, DE7

2015

LUDVIKA KOMMUN

TRYCKSTEGRINGSSTATION GRÄNGESBERG

2015

SSAB

NATURGASLEDNING RÖR-30

2015

AGA AB, UTAB

PANELER OCH SYRGASLEDNINGAR UGN 73, SANDVIK

2014

AGA GAS AB

NATURGASLEDNINGAR LNG STATION SÖDERFORS

2014

AGA GAS AB

NATURGASLEDNINGAR LNG STATION SÖDERFORS

2014

BORLÄNGE ENERGI

KULVERTLEDNING TILL LOX OCH LNG STATION

2014

CHART FEROXA.S.

LNG TERMINAL, SSAB, WATERHEATING

2014

FALU ENERGI & VATTEN AB

INKOPPLINGAR FJÄRRVÄRMEVENTILER

2014

JÄRLEFORS, LARS AB

PREFABRICERING VATTENLEDNINGAR

2014

LANDSTINGET DALARNA

KYLCENTRAL FJÄRRKYLA

2014

LENNHEDEN VATTEN AB

OMB TJÄRNA VATTENVERK, DE2

2014

SPENDRUPPS BRYGGERI AB

BURKLINJE 2014, KYLCENTRAL, MATARLEDNINGAR TILL NY PANNANLÄGGNING

2014

STORA ENSO FORS

BYTE KEMRENAT VATTEN, OMBYGGNAD ÅNGSYSTEM MM MIDSOMMARSTOPP

2014

STORA ENSO KVARNSVEDEN

KONDENSAT OCH ÅNGSYSTEM, RÖRINSTALLATIONERSOFTKALENDER, PM10

2014

TRAFIKVERKET

FORTSÄTTNING OMBYGGNAD KYLANLÄGGNING

2014

ABB AB TVE

OMB KYLSYSTEM

2013

AGA AB, UTAB

PANELER OCH SYRGASLEDNINGAR UGN 60 O 71, SANDVIK

2013

AGA GAS AB

NATURGASLEDNINGAR LNG STATION, BJÖRNEBORG

2013

AGA GAS AB

PANELER FÖR PROVANLÄGGNING, ÄLVSJÖ NATURGASLEDNING, GYPROC

2013

AGA GAS AB

RÖRLEDNINGAR FÖR GASMIXNING I CONTAINERS, SYRGASLEDNING GOX3, SANDVIK

2013

AGA GAS AB

OMB FLYTANDE SYRGASLEDNINGAR OCH BYTE PUMPAR, AVESTA

2013

ARTIC PAPER GRYCKSBO AB

MALNING PM9

2013

FALU ENERGI & VATTEN AB

VATTENLEDNING DN500 UNDER DOMNARVSBRON

2013

FALU KRAFT AB

ÅNGLEDNING TILL PELLETSFABRIK

2013

FORTUM GENERATION AB

FILTERBYTE, LILLSTUPET, BYTE DRÄNAGEPUMPAR, LINDBYN

2013

GRYTNÄS GRÄV AB

VATTENLEDNING DN600, SPENDRUP

2013

JÄRLEFORS, LARS AB

PREFABRICERING VATTENLEDNINGAR

2013

LENNHEDEN VATTEN AB

FÖRDELNINGSSTATION VATTEN, PILBO

2013

NCC AB

RENINGSANLÄGGNING, SPENDRUP

2013

NCC AB

RÖRLEDNINGAR I BRUNNAR, VATTENLEDNING LUDVIKA-GRÄNGESBERG

2013

PEAB AB

RÖRLEDNINGAR RENINGSVERKET, PIGGSTATION

2013

STORA ENSO FORS

VEDGÅRDSBEVATTNING, VÄRMEÅTERVINNING KM3

2013

STORA ENSO KVARNSVEDEN

UTBYGGNAD VÄRM/KYLA LABB., ÅNGLEDNINGAR STÄRKELSEKOKNING

2013

TRAFIKVERKET

FORTSÄTTNING OMBYGGNAD KYLANLÄGGNING

2013

AGA AB, UTAB

FLÖDESMÄTNING GASOL NYBY, SYRGASPANEL TYSKLAND

2012

ARTIC PAPER GRYCKSBO AB

VÄRMEÅTERVINNING PM10

2012

AXEL LARSSON

RÖRDETALJER TILL FLÖDESMÄTARE

2012

DYNAMATE AB

TAKAVLOPP KONTI, SSAB

2012

ENWA PRODUKTION

FILTERMONTAGE, SPEDRUPS BRYGGERI

2012

FORTUM

FILTERBYTE LILLSTUPET

2012

HOERBIGER NORDIC AB

GASANLÄGGNING SF6 GAS, ABB, LUDVIKA

2012

NCC AB

FÖRDELNINGS- OCH TRYCKSTEGRINGSSTATION VATTEN TJÄRNA-FALUN, RÖRDETALJER VID BRUNNAR ÖVERFÖRINGSLEDNING LUDVIKA-GRÄNGESBERG

2012

PANNPARTNER AB

FILTERMONTAGE, SPENDRUPS BRYGGERIER

2012

SPENDRUPPS BRYGGERI AB

OMBYGGNAD MEDIALEDNINGAR, G12-GLASLINJE

2012

STORA ENSO FORS

RÖRMONTAGE POSTRAFINÖR KM2, TOPPFORMER KM3

2012

STORA ENSO KVARNSVEDEN

OMBYGGNAD TMP, DELAT REJEKT, NY KARBONAT-PÅFYLLNING, DITIONITKYLNING PULPERN, UTBYGGNAD LABB.

2012

TRAFIKVERKET

TEMPORÄR KYLANLÄGGNING, NY KYLANLÄGGNING, BORLÄNGE

2012

AGA AB, UTAB

SYRGASLEDNINGAR UGN 301 & 302 SSAB BORLÄNGE, SYRGASPANELER TILL FINLAND OCH INDIEN

2011

DALA VATTEN OCH AVFALL AB

UTBYGGNAD AV LERDALS VATTENVERK

2011

FALU ENERGI & VATTEN AB

FJÄRRVÄRME OCH SERVICELEDNINGAR NY PELLETSFABRIK

2011

FIMI S.P.A

SVETSNING HYDRAULIKRÖR, KLIPPSTRÄCKA

2011