Gas­installationer

Våra rörinstallationer används för gas på industrier och sjukhus. Några exempel på
användningsområden är gas till förbränningsugnar och upphettning, men även livsmedelsgas, syrgas
och lustgas på sjukhus. Installationer har bland annat skett till andningsmaskiner.

Säkra rör enligt lagkrav

De rör vi använder är rostfria, duplex och syrafast material. De följer PED-standard, som är ett krav
enligt tryckkärlsdirektiv. När vi har gjort jobbet kan ni lita på att allt skett på ett säkert sätt och med
material av högsta kvalitet.