Trycklufts­installationer

Vi leverar tryckluftsinstallationer till industriföretag och offentlig sektor. Renlighetsnivå på luften varierar med användningsområdet. Några exempel på tryckluft som används i våra rör är arbetsluft, pneumatikluft och instrumentluft. Om du har funderingar eller önskemål gällande rör för luft, ta kontakt med oss.

Rör enligt lagkrav

Rören vi använder är rostfria, i duplex och syrafast material. PED-standard följs. Det är ett krav enligt tryckkärlsdirektiv. När vi har gjort jobbet kan ni lita på att allt skett på ett säkert sätt och med material av högsta kvalitet.