Contub

Genom att anlita Contub så får ni kvalitetssäkra rörlösningar till industri och infrastruktur. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot några av de största aktörerna inom svenskt och nordiskt näringsliv. Vi arbetar med unika lösningar inom allt från ånga, gas, naturgas, kyla och vatten. Genom att anlita oss så är det en garanti för att arbetet utförs professionellt och effektivt.

Contub grundades 1998 av människor som har gedigen och lång erfarenhet av att verka inom och med branschen. Ända sedan starten har vi arbetat med att hitta unika rörlösningar för att på bästa sätt hjälpa våra kunder. För oss är essensen i verksamheten att hjälpa våra kunder med produkter som håller den bästa nivån och samtidigt gör er verksamhet enklare och mer effektiv.

När ni väljer oss så kan ni känna er helt trygga med att vi levererar kompletta rörlösningar som är kvalitetssäkra. Vi vet att varje plats ställer olika krav på rör och ventiler. Med vår erfarenhet och vana vid att arbeta mot stora företag och myndigheter/kommuner så utförs arbetet professionellt och effektivt.

om_oss
om_oss2

Produktion i egen verkstad

För oss är det helt essentiellt att inte bara leverera olika typer av rör utan att vi ska vara en aktör på varje arbetsplats som strävar efter att hela arbetet ska gå så snabbt och smidigt tillväga som möjligt. Därför tillverkar vi så mycket som möjligt i vår verkstad här i Borlänge, Dalarna. Sedan levereras de färdiga produkterna till er och installeras snabbt och effektivt. Detta är en tjänst som våra kunder uppskattar väldigt mycket. Eftersom det medför att installationsplatsen avlastas till stor del. För de andra aktörerna som verkar där får mer utrymme för att utföra sina uppdrag, samtidigt som det blir säkrare. Därmed får ni som kund och beställare ett arbete som utförs smidigare och mer effektivt än om produktionen skulle utförts på ort och ställe.

Vi ser också till att våra kunder får en komplett installationsdokumentation. Det gör att ni enklare kan leva upp till myndighetskrav och CE-märkningar. Genom att välja Contub som leverantör så kan ni också känna er trygga att era rör är säkert installerade. Vi ser också till att installationsdokumentationen är enkel att överskåda vid inspektioner. När vårt arbete är utfört så ska ni inte behöva har några problem med varken kvalitet eller att det inte skulle leva upp till de stränga krav som ställs på de olika branscher vilka våra kunder verkar i.

Behöver du en unik lösning?

Kontakta oss idag och berätta vad du behöver om dina behov så hjälper vi dig!

Contub och personal

Vår personalstyrka uppgår till 30 kompetenta personer. De flesta arbetar på kontoret och verkstaden i Borlänge, men vi har också installatörer på olika platser i landet. För oss är det viktigt att ha en effektiv organisation. Vår personal ska ha den senaste kunskapen men samtidigt vara genuint utbildade. Därför ser vi på Contub alltid till att fortbilda vår personal.

Samtidigt håller vi ständigt ett vakande öga på utvecklingen ute i världen. Allt som rör vår bransch är intressant, och vi följer produktion och utveckling i olika länder. Dessutom ser vi också till att vara delaktiga i produktionen hos våra leverantörer för att göra oss säkra på att allt som lämnar vårt företag och når våra kunder håller den högsta kvaliten på marknaden.

Ring vårt kontor på 0243-921 90 så får ni en konsultation kring allt som har med rörinstallationer, produktion och konstruktion. Vår erfarna och kvalificerade personal har alltid tid med er.

om_oss3