ConTub - rörföretag i Borlänge

ConTub står för kvalitetssäkra rörlösningar till industri och infrastruktur. Företaget har lång erfarenhet av arbete med några av de största aktörerna inom svenskt och nordiskt näringsliv. ConTub tillhandahåller unika lösningar inom ånga, gas, naturgas, kyla och vatten. ConTubs arbete utförs alltid professionellt och effektivt.

Företaget grundades 1998 av människor med lång branscherfarenhet. För oss är essensen i verksamheten att hjälpa våra kunder med produkter som håller den bästa nivån och samtidigt gör kundernas verksamhet enklare och mer effektiv.

Den som väljer oss kan vara trygga med att vi levererar kompletta rörlösningar som är kvalitetssäkra. Vi vet att varje uppdrag ställer olika krav på rör och ventiler. Med vår erfarenhet och vana vid att arbeta mot stora företag och myndigheter/kommuner, utförs arbetet professionellt och effektivt.

Produktion i egen verkstad

För oss är det helt essentiellt att inte bara leverera olika typer av rör. Vi strävar efter att hela arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Av den anledning sker en stor del av tillverkningen här i vår verkstad här i Borlänge, Dalarna. De färdiga produkterna installeras därefter på plats snabbt och effektivt.

Våra kunder uppskattar vårt arbetssätt väldigt mycket, då förfarandet medför att installationsplatsen avlastas till stor del. Dels blir det mer utrymme för andra aktörer att utföra sina uppdrag, dels blir det samtidigt bättre ur säkerhetssynvinkel. Ni som kund och beställare får ett arbete som utförs smidigare och mer effektivt än om produktionen skulle utförts i anläggningen.

Komplett dokumentation

Våra kunder får en komplett installationsdokumentation. Detta gör att det blir enklare att leva upp till myndighetskrav och CE-märkningar. Vid val av Contub som leverantör, kan ni känna er trygga i att rören är säkert installerade. Vi säkerställer att installationsdokumentationen är enkel att överskåda vid inspektioner. När arbetet är utfört ska ni känna er trygga att ni lever upp till de stränga krav som ställs inom er bransch.