Dricksvatten­installationer

Vi levererar kompletta rörinstallationer för dricksvatten till kommunala bolag och kommunala
vattenverk. Det handlar nästan uteslutande om installationer av rör, tankar, filter, pumpar, ventiler.

Vi föredrar att tillverka så mycket som möjligt i våra lokaler i Borlänge för att sedan åka ut till kunder
och montera, på det viset blir installationen på plats så kort som möjligt. För frågor om detta, ta
kontakt med oss så berättar vi mer.

Säkra rör enligt lagkrav

Våra rör är rostfria, duplex och syrafast material. De följer PED-standard, som är ett krav enligt
tryckkärlsdirektiv. Jobbet göras alltid på ett säkert sätt och med material av högsta kvalitet.