Referenser från svensk rörinstallation

Här kan du se referenser från olika former av uppdrag som ConTub utfört. Sortera projekten med knapparna.

Vilka typer av uppdrag utförs?

I vår verksamhet gör vi uppdrag som ombyggnad, installation av paneler, rörmontage, installation av syrgasledningar, utbyggnader och installation av vattenledningar. Läs mer om oss här.

AGA GAS AB

NYTT VATTENVERK I FJÄLLVÄRLDEN

STORA ENSO FORS

STORA ENSO FORS

SSAB EMEA

VAMAS AB

AGA GAS AB

GRYTNÄS PROJEKT AB

ARCTIC PAPER GRYCKSBO AB

SPENDRUPS BRYGGERI AB