Referenser från svensk rörinstallation

Här kan du se referenser från olika former av uppdrag som ConTub utfört. Sortera projekten med knapparna.

Vilka typer av uppdrag utförs?

I vår verksamhet gör vi uppdrag som ombyggnad, installation av paneler, rörmontage, installation av syrgasledningar, utbyggnader och installation av vattenledningar. Läs mer om oss här.

FIMI S.P.A

FALU ENERGI & VATTEN AB

DALA VATTEN OCH AVFALL AB

AGA AB, UTAB

TRAFIKVERKET

STORA ENSO KVARNSVEDEN

STORA ENSO FORS

SPENDRUPPS BRYGGERI AB

PANNPARTNER AB

NCC AB

HOERBIGER NORDIC AB

FORTUM