TRAFIKVERKET

Vad var uppdraget?

FORTSÄTTNING OMBYGGNAD KYLANLÄGGNING #TRAFIKVERKET #OMBYGGNAD #KYLANLÄGGNING

Asset 66-rod
Beställare: TRAFIKVERKET
Vad: FORTSÄTTNING OMBYGGNAD KYLANLÄGGNING
Period: 2014