TRAFIKVERKET

Vad var uppdraget?

FORTSÄTTNING OMBYGGNAD KYLANLÄGGNING #OMBYGGNAD

Asset 66-rod
Beställare: TRAFIKVERKET
Vad: OMBYGGNAD KYLANLÄGGNING
Period: 2013