NCC AB

Vad var uppdraget?

FÖRDELNINGS- OCH TRYCKSTEGRINGSSTATION VATTEN TJÄRNA-FALUN, RÖRDETALJER VID BRUNNAR ÖVERFÖRINGSLEDNING LUDVIKA-GRÄNGESBERG

Asset 66-rod
Beställare: NCC AB
Var: TJÄRNA-FALUN, LUDVIKA-GRÄNGESBERG
Period: 2012