NCC AB

Vad var uppdraget?

RÖRLEDNINGAR I BRUNNAR, VATTENLEDNING LUDVIKA-GRÄNGESBERG #RÖRLEDNINGAR #VATTENLEDNING

Asset 66-rod
Beställare: NCC AB
Var: LUDVIKA-GRÄNGESBERG
Period: 2013