FORTUM

Vad var uppdraget?

FILTERBYTE LILLSTUPET #FILTERBYTE

Asset 66-rod
Beställare: FORTUM
Vad: FILTERBYTE
Var: LILLSTUPET
Period: 2012