AGA AB, UTAB

Vad var uppdraget?

SYRGASLEDNINGAR UGN 301 & 302 SSAB BORLÄNGE, SYRGASPANELER TILL FINLAND OCH INDIEN #SYRGASLEDNINGAR #SYRGASPANELER

Asset 66-rod
Beställare: AGA AB, UTAB
Var: FINLAND OCH INDIEN
Period: 2011