Licenssvetsning - svetsning av rör och tryckkärl

Licenssvetsning - svetsning av rör och tryckkärl

I våra uppdrag med montage av industrirör är det ett krav att personalen är kunniga och erfarna inom licenssvetsning. Kraven på våra arbeten är höga och behöver uppfylla såväl nationella som internationella standarder, något som innebär att vi ser till att ständigt vidareutbilda medarbetarna.

Vad är licenssvetsning?

Licenssvetsning är inte den officiella benämningen, men begreppet använts för att påvisa kvalitetsnivå inom svetsning. Kort och gott handlar det om svetsuppdrag där det ställs extrema krav på kvalitet och dokumentation. Utföraren innehar licenser som möjliggör arbeten på tryckkärl, pipelines och andra produkter som ska fungerar i krävande miljöer.


Våra licenser

Vi innehar PED, ISO 3834-2, EN 1090-1 EXC3 och RCC-M, NORSOK och ASME U. Då vi svetsar rör som innehåller gas, ånga, kyla och tryckluft är de arbeten vi gör av högsta kvalitet.


Hör av dig till oss

Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Om du vill veta vad vi har hjälpt andra företag med kan du se referenser här på hemsidan.