Licenssvetsning i Sundsvall

Licenssvetsning i Sundsvall

ConTub utför licenssvetsning åt företag i Sundsvall med omnejd, som ställer stora krav på svetsarbeten i krävande miljöer. Vi erbjuder kompetent personal med de rätta licenserna – så att du vet att du kan vara trygg i att vi utför arbetet på ett korrekt och professionellt sätt. Sjävklart dokumenterar vi enligt rådande branschstandard.

Varför du bör välja ConTub för licenssvetsning i Sundsvall

Samtliga våra uppdrag där montage av industrirör ingår, ställer stora krav på att våra medarbetare har både kompetens inom och gedigen erfarenhet av licenssvetsning. De krav som ställs på våra arbeten är mycket höga – de behöver uppfylla såväl nationella som internationella standarder. Därför lägger vi stor tonvikt på att ständigt vidareutbilda våra medarbetare, så att arbetet alltid blir korrekt och säkert utfört


Licenssvetsning - vad är det?

Licenssvetsning är ingen officiell benämning men väl ett begrepp som brukas för att påvisa en viss uppnådd kvalitetsnivå inom svetsning. Man kan kort säga att det rör sig om svetsuppdrag i vilka det ställs stora krav på både kvalitet och tillhörande dokumentation. Den som genomför dessa slags arbeten innehar licenser vilka möjliggör att kunna arbeta med tryckkärl, pipelines och andra produkter som bara måste fungera i krävande miljöer.


Våra licenser

Vi innehar PED, ISO 3834-2, EN 1090-1 EXC3 och RCC-M, NORSOK och ASME U. Då vi svetsar rör som innehåller gas, ånga, kyla och tryckluft är de arbeten vi gör av högsta kvalitet.