licenssvetsning i Gävle

Licenssvetsning i Gävle

Är ni ett företag i Gävle eller närheten av Gävle och behöver få svetsning utförd? Då bör du läsa vidare. Vi på ConTub utför licenssvetsning i Gävle med omnejd. Vi innehar flertalet licenser och utför alltid våra arbete med kvalitetstänket som främsta fokus.

Licenssvetsning i Gävle med ConTub - alltid högsta kvalitet

När vi arbetar med montage av industrirör är det ett absolut måste att vår personal är mycket kunnig och erfaren inom licenssvetsning. De krav som ställs på våra arbeten är höga och behöver uppfylla både nationella och internationella standarder, varför vi ser till att hela tiden vidareutbilda våra medarbetare.


Licenssvetsning - vad är det?

Det är inte den officiella benämningen, men begreppet licenssvetsning använts för att visa på en viss kvalitetsnivå inom svetsning. I korthet handlar det om svetsuppdrag som ställer mycket stora krav på kvalitet liksom dokumentation av arbetet som har utförts. Den som utför licenssvetsning innehar licenser vilka gör det möjligt att arbeta på tryckkärl, pipelines och andra produkter som bara måste fungera i krävande miljöer.


Våra licenser

Vi innehar PED, ISO 3834-2, EN 1090-1 EXC3 och RCC-M, NORSOK och ASME U. Då vi svetsar rör som innehåller gas, ånga, kyla och tryckluft är de arbeten vi gör av högsta kvalitet.