Licenssvetsning i Borlänge

Licenssvetsning i Borlänge

Om ni som företag i Borlänge eller omkringliggande orter vill få licenssvetsning utförd, så har ni hittat rätt. Här på ConTub utför vi licenssvetsning i Borlänge och i trakten kring Borlänge. Tack vare vår licensierade och kompetenta personal kan ni känna er trygga i att era svetsarbeten utförs professionellt, säkert och med god dokumentation.

Varför välja licenssvetsning i Borlänge med ConTub?

i alla våra arbeten som innefattar montage av industrirör är det alltid ett måste att vår personal är mycket kompetent och har god erfarenhet av licenssvetsning. Eftersom kraven som ställs på denna slags arbeten är mycket höga samt måste uppfylla såväl nationella som internationella standarder tillser vi fortlöpande att medarbetare vidareutbildas.


Vad är licenssvetsning?

Det heter inte officiellt licenssvetsning men ordet används i branschen om de som har uppnått hög kvalitetsnivå inom svetsning. Något förenklat avses svetsuppdrag som ställer omfattande krav på både arbetets kvalitet liksom den tillhörande dokumentationens. Den som genomför licenssvetsning innehar de licenser som möjliggör arbeten på tryckkärl, pipelines och annat som skall fungera problemfritt i mycket krävande miljöer.


Våra licenser

Vi innehar PED, ISO 3834-2, EN 1090-1 EXC3 och RCC-M, NORSOK och ASME U. Då vi svetsar rör som innehåller gas, ånga, kyla och tryckluft är de arbeten vi gör av högsta kvalitet.